Skip to main content

Wdrożenie

Analiza istniejących procesów w przedsiębiorstwie

Analiza procesów zachodzących w firmie pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat jej działania oraz potrzeb związanych z systemem informatycznym. Polega na dokładnym opisaniu działań związanych z ofertowaniem, realizacją zleceń i zarządzaniem kadrami.

Analiza potrzeb klienta i propozycje usprawnienia procesów

Na podstawie analizy procesów oraz przedstawionych potrzeb klienta dokonywana jest ich analiza co pozwala na zaproponowanie zestawu modułów i funkcji, które będą zastosowane w systemie.

Oferta

Po akceptacji propozycji systemu (wraz ze zmianami) przedstawiana jest szczegółowa oferta zawierająca:

  • opis modułów oraz modyfikacji
  • koszt wdrożenia systemu
  • subskrypcję miesięczną

Prezentacja i testowanie przygotowanych zmian

Kolejnym elementem jest przygotowanie modyfikacji systemu (jeśli są wymagane) w ścisłej współpracy z klientem, ich prezentacja i testowanie.

Instalacja

Po zaakceptowaniu finalnej wersji systemu przeprowadzana jest instalacja zgodnie z ustaloną lokalizacją (chmura lub instalacja lokalna).

Szkolenie

Po zakończonej instalacji przeprowadzane jest szkolenie obejmujące wszystkie najważniejsze funkcje systemu.

Użytkowanie i utrzymanie systemu

Jeśli po zakończonym wdrożeniu pojawią się propozycje zmian lub rozbudowy to możliwa jest ich realizacja. Dodatkowo system jest wciąż rozwijany i wzbogacany o nowe funkcje, które będą automatycznie wdrażane w formie aktualizacji.