Skip to main content

Automatyzacja zarządzania produkcją

Poznaj program, który pozwoli Ci optymalnie zarządzać procesami produkcji.

Dopasowany system informatyczny UniProSoft.

Ze względu na brak dedykowanego oprogramowania spełniającego szczególne wymagania firm zajmujących się produkcją jednostkową powstał system, który odpowiada tym potrzebom. Zawiera wyłącznie te funkcje, które są w tego typu systemie niezbędne. Uwzględnia również ogromną różnicę w sposobie zarządzania firmą o profilu produkcji jednostkowej, w porównaniu do produkcji masowej.

System informatyczny UniProSoft został stworzony z myślą o firmach realizujących zamówienia na zlecenia klienta. Projektowany był na podstawie doświadczenia firmy zajmującej się produkcją narzędzi i oprzyrządowania specjalnego.

Zalety systemu UniProSoft

System dzięki swoim funkcjom usprawnia procesy zachodzące w firmie, integruje je i ułatwia pracę grupie pracowników. W czytelny sposób przedstawia najważniejsze informacje, przetwarza zgromadzone dane, tak by usprawnić procesy decyzyjne.

Szybkie ofertowanie

Dzięki modułowi ofertowania możliwe jest wystawienie oferty z uwzględnieniem informacji zebranych przez system podczas wykonywania tych samych elementów we wcześniejszych zamówieniach (czas i koszt wykonania). W ten sposób można uzyskać informację czy należy zmienić cenę.

Dodatkowo dzięki zastosowaniu systemu wszystkie oferty znajdują się w jednym miejscu, a uprawnieni pracownicy mogą je wystawiać z zachowaniem poprawnej numeracji, mogą również korzystać z ich podglądu.

Wprowadzenie do systemu zleceń otrzymywanych od klientów sprawia, że możliwe jest ich szybkie wyszukiwanie, jak również korzystanie z licznych statystyk, na których podstawie można podejmować różnorodne decyzje.

Statystyki

System tworzy statystyki, pokazujące ile zamówień firma otrzymała w danym miesiącu (dane prezentowane są również w formie czytelnych wykresów), ile zamówień jest w danym momencie na hali produkcyjnej. Możliwe jest również przygotowanie harmonogramu wykonywanych zleceń na dany miesiąc, opierając się na terminach realizacji.
Dodatkowo wprowadzone zamówienia można połączyć z przygotowywaną wcześniej ofertą. W ten sposób bardzo szybko można pobrać z niej dane, jak również porównać informacje z otrzymanego zamówienia z ofertą.

 

System informatyczny UniProSoft to łatwiejsze zarządzanie i obsługa zamówienia.

Tworzenie przewodnika warsztatowego

Do każdej pozycji wprowadzonej w zamówieniu możliwe jest przygotowanie przewodnika warsztatowego, który jest listą wszystkich zadań przypisanych do kolejnych stanowisk, które z kolei prowadzą do wykonania elementu zgodnego z wymaganiami klienta. System pozwala na bieżący nadzór nad wykonaniem poszczególnych elementów jak i całych zamówień poprzez czytelną listę wszystkich przewodników z precyzyjnym filtrowaniem.
W przewodnikach zapisywane są dane, które pozwalają na identyfikację operatora wykonującego operację, umożliwiają sprawdzenie czasu i kosztu wykonania co z kolei przekłada się na ewentualne decyzje co do opłacalności danego zamówienia w przyszłości.

Zarządzanie parkiem maszynowym

Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie zakładanych czasów wykonania danego zadania, przez co system tworzy wykres prezentujący obciążenie maszyn pracą – jest to doskonałe narzędzie pozwalające na planowanie produkcji, ale również identyfikację wąskich gardeł na produkcji.
Na podstawie takich danych można zdecydować o przekazaniu części zadań do kooperacji, o zmianach w technologii wykonania, lub, w dalszej i szerszej perspektywie o konieczności zainwestowania w park maszynowy celem usprawnienia pracy przedsiębiorstwa.

Zarządzanie pracownikami

Zarządzanie czasem pracy oraz kadrami jest ułatwione dzięki systemowi, który pozwala na nadzór nad czasem pracy pracowników i porównanie tego czasu do rzeczywistego czasu pracy zarejestrowanego z przewodników warsztatowych. Dodatkowo system oblicza wyrobienie pracownika.

Te dane pozwalają na identyfikację problemów kadrowych i na przykład mogą wskazać na konieczność wprowadzenia zmian w organizacji pracy, przeprowadzenia dodatkowych szkoleń czy też wdrożenia rozwiązań, które usprawnią pracę. Wprowadzone zmiany spowodują, że możliwe będzie lepsze zarządzanie czasem pracowników, co z kolei prowadzi do obniżenia kosztów.

Moduł zarządzania kadrami to narzędzie do nadzorowania nieobecnościami w pracy. Umożliwia wprowadzenie powodów nieobecności, co ułatwia późniejsze rozliczanie czasu pracy.

 

System posiada wiele narzędzi, które sprawiają, że jest odpowiednim rozwiązaniem dla firm mających produkcję jednostkową, na zamówienie klienta.
 

Gromadzi, przetwarza i systematyzuje dane, które są przydatne w kierowaniu tego typu firmą. Prezentacja zgromadzonych informacji w formie tabel oraz wykresów sprawia, że stają się czytelniejsze i przez to bardziej przydatne.